Όλα τα Μαθήματα

Τα μαθήματα είναι δωρεάν χωρίς προαπαιτούμενες γνώσεις.

Χρήση του αισθητήρα αφής

Θα δούμε πως μπορούμε να κάνουμε το ρομπότ να προχωράει μέχρι να βρεί εμπόδιο με την χρήση του αισθητήρα αφής

Κίνηση σε ευθεία

Με το block Move Steering θα ενεργοποιήσουμε τους δύο μεγάλους κινητήρες για να κινηθούμε σε ευθεία.

Εισαγωγή

Πιστεύουμε ότι η τεχνολογία LEGO® MINDSTORMS® Education EV3 είναι για όλους.